קמחא דפסחא

חג פסח כשר ושמח
לכל בית ישראל
תרמו עכשיו

אודות

מי אנחנו?

קרן "אחד לאחד" נוסדה בשנת תשס"ט (2009) על מנת לסייע לעמלי תורה במוסדות תורניים לאומיים ברחבי הארץ ולתמוך במשפחות נזקקות מהציבור הדתי לאומי. הקרן הינה כתובת ואוזן קשבת לצרכי הציבור הדתי לאומי ומצוקותיו תוך דגש על תמיכה בבניין התורה ולומדיה. הקרן פועלת בשקיפות מלאה והינה מיזם ללא מטרות רווח. ראשי הישיבות הציוניות דתיות ורבני הקהילות שותפים בפעילות הקרן ובהמלצתם הקרן מעניקה תמיכות לאברכים ולמשפחות אשר זקוקות לסיוע. הרבנים עומדים במרכז העשייה מתוך אמונה כי כמנהיג קהילה וכראש מוסד חינוכי על הרב להיות מעודכן ומעורב במצבם של חברי הקהילה ואברכי הישיבה.

הקרן נוסדה ע"י הרב יצחק נרי'ה - ראש ישיבת "תורה בציון", בעבר ראש הישיבה התיכונית אור עציון וראש בית המדרש "תורה מציון"- מונטריאול, קנדה.
מנכ"ל עמותת "תורה בציון" והקרן- מר' חן גוטרמן.
יו"ר ועד העמותה "תורה בציון"- מר' זאב שוורץ מייסד תנועת תורה מציון, ולשעבר מזכ"ל בני עקיבא העולמי.
סגן יו"ר עמותת "תורה בציון"- מר' יהודה עם -שלם, מייסד ארגון "כתף אל כתף" ופעיל חברתי. בעמותה חברים גם מר' יהושוע זקבך, גדי צדוק, ואלחנן צעידי.

הנהלת הקרן

הרב יצחק נריה
יו"ר קרן אחד לאחד, ראש ישיבת
תורה בציון.
חן גוטרמן
מנכ"ל עמותת "תורה בציון" וקרן אחד לאחד.
זאב שוורץ
יו"ר עמותת תורה בציון. מנכ"ל ומייסד תנועת "תורה מציון".
יהודה עם - שלם
סגן יו"ר עמותת "תורה בציון". מייסד ארגון "כתף אל כתף".

דבר יו"ר הקרן, הרב יצחק נריה

אחיי ואחיותיי ה' עמכם!

אני מודה לכם מאוד על ההתעניינות באתר של קרן "אחד לאחד". אני בטוח שכאשר תיחשפו להיקף הפעילות והעשייה שלנו, תרצו להיות שותפים לחסד הגדול ולבנין עולם תורה ציוני איתן רחב ומבוסס.

בחסדי שמים החל משנת תשס"ט אנחנו זוכים לסייע, מתחת לרדאר הציבורי, למשפחות רבות מבני הציונות הדתית על כל גווניה ותת גווניה. בכבוד, ביושר, באמינות ובשקט. ואולם, כעת אחרי שנות פעילות רבות מאחורי הקלעים אנו צריכים את הסיוע שלכם לפעילות שלנו ואנו מציעים לכם שותפות אמיתית במפעל החסד העצום ותמיכה בעולם התורה הציוני.

אנחנו אוהבים את עולם התורה הציוני, אנו יודעים כי עולם תורה חזק הוא
הערובה היחידה להמשך פתוחה ושגשוגה של החברה בישראל. מתוך אמונה עמוקה בציבור הדתי לאומי, אנו יודעים כי יחד נוכל לבסס ולחזק את עולם התורה הציוני.

קרן "אחד לאחד" פועלת בשני מישורים מרכזים:

1. איתור וטיפוח אברכים מעולים, אלו אשר יש להם פוטנציאל להיות מנהיגים רוחניים של הדורות הבאים, תמיכה קבועה וחודשית הניתנת
למשפחות אלו הן הערובה להצמחת גדולי ומחנכי דור העתיד שלנו.

2. חיזוק ברכים כושלות, תמיכה באלו אשר מטה ידם לעת עתה והם זקוקים לעזרה כלכלית כדי להמשיך ולהתקיים התורה מצווה אותנו לתת להם " די מחסורו אשר יחסר לו", להתבונן ולעיין מה הצורך של המשפחה ואיך ניתן לסייע להם בפרט לפני החגים, יחדנעשה להם חג שמח.

בענווה גדולה, ובהערכה רבה לתרומתכם אנו שמחים מהיום להיות גם השליחים שלכם!

בברכה מציון
הרב יצחק נריה יו"ר הקרן.

שקיפות

נושא ה"שקיפות" בפעילות הקרן היא נר לרגלינו. הקרן לקחה על עצמה להיות מובילה בתחום ההנגשה של מידע בנושא ההתנהלות הכספית וחלוקת הכספים הנתרמים באתר ובקרן.

אנו מתחייבים לעשות את מרב המאמצים כדי לעמוד במשימה זו בצורה מיטבית ולאפשר לתורמי הקרן לחוש את הביטחון הנדרש שתרומתם מגיעה ליעדה בצורה התואמת את כוונתם בעת התרומה.

בקרה תקציבית ודיווח שוטף על הפעילות, וכן דוחות כספיים יוצגו באופן "שקוף" ונגיש באתר קרן "אחד לאחד". כל הפעילות הכספית בקרן, מלווה ומפוקחת באופן שוטף על ידי הרב יצחק נרי'ה ראש ישיבת תורה בציון, ומבוקרת ומפוקחת ע"י רו"ח יוני שקלים ורו"ח יעקב ג'הסי.

צור קשר

נצר ישי 2, אפרת

תקנון

 • אתר אינטרנט זה הנו האתר הרשמי של פרויקט אחד לאחד.
 • כל שימוש באתר לרבות מתן תרומה מהווה הסכמה לכתוב בתקנון זה.
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 • המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
 • העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים בדרך קלה ומהירה לטובת מטרות העמותה וצרכיה.
 • תרומה שנתרמת לאברך מסויים תועבר אליו ישירות לחשבון.
 • מתן תרומה באתר מבוצע בדף תשלום מאובטח על ידי חברת סליקה העומדת בתקני האבטחה הדרושים לפי תקן Pci-Dss Level 1.
 • במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, תתקבל הודעה מתאימה. על מנת להשלים את העסקה על מבצע העסקה ליצור קשר עם נציג טלפוני במספר: 077-5020870
 • מבצע עסקה יהיה רשאי לפנות בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ה'תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון 077-5020870 ו/או בוצעה באתר האינטרנט. ביצוע השינוי הנדרש יהיה בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
 • בעלי האתר יהיו רשאים למנוע ממשתמש כניסה לאתר ושימוש בו מכל סוג באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
 • המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון.
 • המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • התכנים באתר זה נועדו להביא לידיעת המשתמש מידע על פעילויות הפרויקט.
 • בעלי האתר והבאים מטעמם לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש ואין העמותה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף הנגרם מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 • מערכת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד (השימוש אינו כולל פרטי אשראי אלא מידע כללי בלבד).
 • בעלי האתר לא יחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • מערכת האתר איננה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מבעלי האתר לחלוק מידע ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין (השימוש אינו כולל פרטי אשראי אלא מידע כללי בלבד).
 • הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
 • כל הסליקות והפעילויות הכספיות של הפרויקט נעשות על-ידי "תורה בציון אור עולם" ע"ר 580491462 או 'מרכז הצדקה' ע"ר (580510758) ומועברות ליעדן.
 • בעלי האתר אינם אחראים לתכנים שיפורסמו ע"י הישיבות השונות, כל התכנים הנם באחריותם הבלעדית של המוסדות.

תרומתכם חשובה לנו

אנו פונים לכל אחד ואחד מאתנו בקריאה אמיתית:
בואו והיו שותפים עמנו בקרן התומכת בנבחרת של לומדים בולטים מבני הציונות הדתית ובמשפחותיהם

אני רוצה לתרום