אחד לאחדאודות אחד לאחד
אודות אחד לאחד

קרן "אחד לאחד" הוקמה לפני מספר שנים על מנת לסייע לעמלי תורה במוסדות תורניים לאומיים ברחבי הארץ ולתמוך במשפחות נזקקות מהציבור הדתי לאומי. הקרן הינה כתובת ואוזן קשבת לצרכי הציבור הדתי לאומי ומצוקותיו תוך דגש על תמיכה בבניין התורה ולומדיה.

הקרן פועלת בשקיפות מלאה והינה מיזם ללא מטרות רווח. 100% מכספי התרומות עובר לאברכים ולמשפחות הנזקקות.

ראשי הישיבות הציוניות דתיות ורבני הקהילות שותפים בפעילות הקרן ובהמלצתם הקרן מעניקה תמיכות לאברכים ולמשפחות אשר זקוקות לסיוע.

הרבנים עומדים במרכז העשייה מתוך אמונה כי כמנהיג קהילה וכראש מוסד חינוכי על הרב להיות מעודכן ומעורב במצבם של חברי הקהילה ואברכי הישיבה.

על הרב לבקר בבית המשפחות והאברכים ללמוד את מצבם הכלכלי והמשפחתי. מתוך כך להגיע לוועדת הקרן ולהמליץ על הסיוע הנדרש על פי הצורך האמיתי.

הקרן העניקה עד כה, באמצעות ראשי הישיבות ורבני הקהילות תמיכה כספית לקראת חגי תשרי ופסח.

X