מלגות אישיות
סוג הישיבה
אזור
מיון
אחד לאחדמלגות אישיות
מלגות אישיות

תמיכה בלומדי תורה, זו זכות מופלאה וחובה נעימה. אבל לכל אחד מאיתנו יש סדרי עדיפויות אשר מבוססים על הערכים שלנו.
יש כאלה אשר ישמחו לתמוך באברך אשר "תורתו אומנתו" ולא יצא מהישיבה, ויש כאלה אשר יעדיפו לתמוך  רק באברך אשר שרת בצבא, יש אשר ייתמכו רק אם שרת  בצבא שרות מלא שלוש שנים, או היה קצין או ביחידה מסווגת. ויש כאלה שיתמכו רק אם יש לו ילדים. ויש כאלה מאיתנו אשר יתמכו רק באברך מהפריפריה ויש כאלה שיתמכו רק בגרעין תורני במרכז  וכו' וכו'. דבר אחד מוסכם על כולם, כי הערובה של כולנו לעתיד תורני וחינוכי מתחילה בהעצמת אברכים בשנות לימודם בישיבות ובכוללים.

פנים רבות, פנים יפות יש לה לציונות הדתית, גוונים שונים של כיפות, צבעים גדלים ורקעים, כל אחד מכם מוזמן לתמוך באברכים הקרובים לליבו ומתאימים לתפיסת עולמו.

הכסף שתרמתם יועבר על ידנו ישירות לאברך, [כמו כל התרומות ב אתר אחד לאחד 100 אחוז תרומה ללא עמלות וללא עלויות] יקל על לימודו, יקל על הישיבה, ובזה אתם נושאים עמהם בעול ועוזרים בפועל להחזקת תורה.

ממתינה לתשלום
י בן 28
שבי שומרון
ישיבה:
ישיבה כולל שבי שומרון
שרות צבאי:
תורתו אמנותו
שנים בישיבה:
הכנסה חודשית משוערת:
זקוק למלגה בגובה של:
2000 ₪
תרום עכשיו
ד בן 27
קריית גת
ישיבה:
ישיבת הסדר גבוהה קרית גת
מגורים:
גר בשכירות
שרות צבאי:
יחידה קרבית
שנים בישיבה:
5
הכנסה חודשית משוערת:
3000 ₪
זקוק למלגה בגובה של:
2000 ₪
תרום עכשיו
יהודה בן 26
קריית גת
ישיבה:
ישיבת הסדר גבוהה קרית גת
מגורים:
גר בשכירות
שרות צבאי:
יחידה קרבית
שנים בישיבה:
3
הכנסה חודשית משוערת:
3000 ₪
זקוק למלגה בגובה של:
2000 ₪
תרום עכשיו
מ. בן 22
ירושלים
ישיבה:
תורה בציון אור עולם
מגורים:
גר בשכירות
שרות צבאי:
תורתו אמנותו
שנים בישיבה:
2
הכנסה חודשית משוערת:
זקוק למלגה בגובה של:
500 ₪
תרום עכשיו
ממתינה לתשלום
אברך בן 26
ישיבה:
ישיבה כולל שבי שומרון
מגורים:
גר בשכירות
שרות צבאי:
תורתו אמנותו
שנים בישיבה:
7
הכנסה חודשית משוערת:
זקוק למלגה בגובה של:
1.800 ₪
תרום עכשיו
ממתינה לתשלום
ר בן 24
שילה
ישיבה:
ישיבת שילה
מגורים:
גר בשכירות
זקוק למלגה בגובה של:
2500 ₪
תרום עכשיו
ט. בן 27
ירושלים
ישיבה:
תורה בציון אור עולם
מגורים:
גר בשכירות
שרות צבאי:
יחידה קרבית
שנים בישיבה:
5
הכנסה חודשית משוערת:
5000 ₪
זקוק למלגה בגובה של:
500 ₪
תרום עכשיו
ע בן 29
ישיבה:
ישיבת הסדר גבוהה קרית גת
מגורים:
גר בדירה פרטית
שרות צבאי:
יחידה קרבית
שנים בישיבה:
7
הכנסה חודשית משוערת:
3000 ₪
זקוק למלגה בגובה של:
1500 ₪
תרום עכשיו
X