אחד לאחדשקיפות אחד לאחד
שקיפות אחד לאחד

נושא ה"שקיפות" בפעילות הקרן היא נר לרגלינו.

הקרן לקחה על עצמה להיות מובילה בתחום ההנגשה של מידע בנושא ההתנהלות הכספית וחלוקת הכספים הנתרמים באתר ובקרן. הנתונים יוצגו לתורמים, לגופים הנתמכים ולכל מי שעולם התורה נוגע לו מידית עם הזנתם למערכת וברוב המקרים מיד עם ביצוע פעולת התרומה על ידי התורם.

אנו מתחייבים לעשות את מרב המאמצים כדי לעמוד במשימה זו בצורה מיטבית ולאפשר לתורמי הקרן לחוש את הביטחון הנדרש שתרומתם מגיעה ליעדה בצורה התואמת את כוונתם בעת התרומה.

הקרן פועלת דרך חשבון בנק אחד שבו יש הכנסות והוצאות לטובת המשפחות בלבד.

הקרן מתחייבת  לממן תקורות, משכורות, הוצאות משרדיות וכדו' באמצעות  תורם ייעודי לנושא ממסגרת אחרת.

בקרה תקציבית ודיווח שוטף על הפעילות, וכן דוחות כספיים יוצגו באופן "שקוף" ונגיש באתר קרן "אחד לאחד".

כל הפעילות הכספית בקרן, מלווה ומפוקחת באופן שוטף על ידי הרב יצחק נרי'ה ראש ישיבת תורה בציון, ומבוקרת באמצעות משרד רואה חשבון.

X