גם לי חלק בתורה!

כל אחד כפי יכולתו. אמנם לא כולנו מצליחים ללמוד. אז באו נסייע לאלו שלומדים.

כולנו שייכים לתורה, והתורה שייכת לכולנו!!

תרמו עכשיו

אמץ אברך

חג שמח

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בחרו סוג חבילה לתרומה

או

סכום התרומה בשקלים: