קמפיין

״קמחא דפסחא״

התרומות שמתקבלות יועברו למשפחות נזקקות

תרמו עכשיו

״קמחא דפסחא״

תרמו עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בחרו סוג חבילה לתרומה

או

סכום התרומה בשקלים: