קמפיין מתנות לאביונים ״בו ביום״

כל תרומה שמתקבלת תועבר

״בו ביום״ לאביונים

זכר למחצית השקל

מבחינה הלכתית כל אחד/ת חייבים לתת 2 מתנות ל-2 אביונים. אנחנו נדאג לחלק את התרומות למספר גדול של אביונים ולזכות לכל תורם ותורמת מהסכום שהם תרמו מתנות ל-2 אביונים.

תרמו עכשיו

מתנות לאביונים ״בו ביום״

זכר למחצית השקל

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בחרו סוג חבילה לתרומה

או

סכום התרומה בשקלים: