כל תרומה שמתקבלת תועבר

״בו ביום״ לאביונים

זכר למחצית השקל

קמחא דפסחא״"

כל תרומה שמתקבלת תועבר
למשפחות נזקקות

תרמו עכשיו

זכר למחצית השקל

בחרו סוג חבילה לתרומה