תרומות

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

פרטי תרומה

בחירת פרוייקט
בחירת סכום

פרטים אישיים

סיכום פרטי התרומה:

השלמת תרומה
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

להעברה בנקאית

משפחות נזקקות
ע״ש מרכז הצדקה
בנק פאגי 52 סניף 185 חשבון 409556130
אברכים מצטיינים
ע״ש תורה בציון אור עולם
בנק פאגי, סניף 182 חשבון 742872