תרומות

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

פרטי תרומה

בחירת פרוייקט
בחירת סכום

פרטים אישיים

סיכום פרטי התרומה:

לא ניתן לבצע תרומה מתחדשת עם ביט

להעברה בנקאית

משפחות נזקקות
ע״ש תורה בציון
בנק פאג"י סניף 182 מספר חשבון 759902
אברכים מצטיינים
ע״ש תורה בציון אור עולם
בנק פאגי, סניף 182 חשבון 742872