אודות

קרן "אחד לאחד" תומכת בעמלי תורה מהציבור הדתי-לאומי. חזון הקרן הינו לעסוק בבניין עולם התורה הדתי לאומי במדינת ישראל על ידי תמיכה בתלמידי חכמים מלאים בתורה ודרך ארץ.

קרא עוד
דבר הרב

כל ישראל ערבים זה לזה, הערבות היא מחייבת את כולנו לדאוג האחד לחברו, אבל אחד מהאדמור"ים ביאר כי ערבות זה מלשון מתיקות, כלומר להיות נעימים וממתיקים זה לזה. אנו מקווים כי הסיוע שלנו ימתיק ולו במעט את הקושי של אברכי הציונות הדתית ויקל עליהם ועל משפחותיהם בחגים הקרובים.

קרא עוד
X