לאחר לחיצה על "שלח" יישלח אליך מייל, על מנת להמשיך בהגשת הבקשה יש לפתוח את המייל וללחוץ על הקישור המצורף.

קרן אחד לאחד, בשיתוף עמותת צל"ש מקיימת פרויקט ארצי ללימוד של אברכי הציונות הדתית עם חיילים בזמן החופשות מהצבא.
האם תיהיה מוכן להתנדב ללימוד חברותא עם חייל דתי?