לאחר לחיצה על "שלח" יישלח אליך מייל, על מנת להמשיך בהגשת הבקשה יש לפתוח את המייל וללחוץ על הקישור המצורף.